Eenmalige opdrachten

/Eenmalige opdrachten
Eenmalige opdrachten 2021-06-24T16:15:51+00:00

Het berekenen van de maximale huurprijs van een woonobject, op de voet van de toetsingscriteria voor een redelijke huurprijs zoals bedoeld in artikel 10 van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

De prijs voor een “puntentelling” bedraagt: vanaf € 161,16 ex btw ( €195,- incl btw )

Bestel een puntentelling

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het opstellen van een Energie Prestatie Certificaat ( EPC ) Een EPC wordt bij voorkeur gelijktijdig met het maken van een puntentelling opgesteld. De kosten daarvan worden van tevoren door Provast Beheer geoffreerd.

De prijs voor een “energielabel” bedraagt: vanaf € 185,95 ex btw ( €225,- incl btw )

Bestel een energielabel

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Combinatie van een puntentelling en een energielabel.

De prijs voor een “combi opdracht” bedraagt: vanaf € 285,12 ex btw ( €345,- incl btw )

Bestel een combi opdracht

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Deze vindt plaats na wijziging of verbetering op basis van een eerder uitgevoerde puntentelling.

De prijs voor een “aanpassing puntentelling” bedraagt: € 28,93 ex btw ( €35.,- incl btw )

Bestel een aanpassing puntentelling

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het documenteren van de volledige inventaris in een woning, voorzien van fotomateriaal.

De prijs voor een “inventarislijst” bedraagt: € 152,89 ex btw ( €185,- incl btw )

Bestel een inventarislijst

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

De prijs hiervoor is afhankelijk van de grootte van het object en de omvang van de inventaris. Foto’s worden digitaal aangeleverd of als album ( afgedrukt ). Er wordt gewerkt op basis van een uurtarief van € 65,-, met een starttarief van € 75,-. Indien u kiest voor het afdrukken van de foto’s worden de afdruk- en portokosten doorberekend.

De prijs voor “fotografie staat van onderhoud” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het verhuur gereed maken van een object zodat deze geschikt is voor ( weder ) verhuur. Uitvoering van de werkzaamheden wordt uitbesteed aan (onder) aannemers die aan Provast Beheer zijn gelieerd.

De prijs voor “verhuur gereed maken” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het schoonmaken van een object. Dit kan als eenmalige opdracht, maar ook op basis van periodieke schoonmaak.

De prijs voor “schoonmaak” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Opname van achterstallig onderhoud op basis waarvan een meerjaren onderhoudsplan ( MJOP ) voor 5 of 10 jaar wordt opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer groot onderhoud, zoals bijv. onderhoud van het dak, gevels, schilderwerk en dergelijke. De opdracht omvat uitsluitend het opstellen van het MJOP.

De prijs voor “opstellen onderhoudsplan” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Op grond van de opgestelde MJOP worden door Provast Beheer 2 of meer offertes aangevraagd bij ( onder ) aannemers welke zijn gelieerd aan Provast Beheer. Provast beheer heeft overleg met de opdrachtgever omtrent de uitbesteding en verstrekt hiervoor alle opdrachten. Daarnaast vindt er tussentijds controle plaats op de juiste uitvoer van de werkzaamheden en verzorgen wij tevens de (eind) oplevering.

De prijs voor “uitvoering MJOP” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het aanvragen van een splitsingsvergunning ten behoeve van de splitsing in appartementsrechten ( en advies omtrent eventuele aanpassingen welke nodig zijn om de vergunning te verkrijgen ) De hiermee verband houdende werkzaamheden worden door derden verricht.

De prijs voor “aanvragen splitsingsvergunning” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Periodieke inspectie van een of meer objecten op onderhoud, eventuele achterstanden daarin en op eventueel wederrechtelijk gebruik of wederrechtelijke bewoning. De kosten hiervan worden door Provast beheer van tevoren geoffreerd.

De prijs voor “periodieke controle” wordt geoffreerd

Ontvang een vrijblijvende offerte

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het opmaken van een huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde of onbepaalde tijd. Provast beheer maakt gebruik van zelf vastgelegde huurovereenkomsten welke juridisch zijn getoetst en in de basis voortkomen uit de standaard ROZ modellen.

De prijs voor een “huurovereenkomst woning” bedraagt: € 152,89 ex btw ( €185,- incl btw )

Bestel een huurovereenkomst woning

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Het opmaken van een huurovereenkomst voor kantoor- of winkelruimte. Provast beheer maakt gebruikt van zelf vastgelegde huurovereenkomsten welke juridisch zijn getoetst, en in de basis voortkomen uit de standaard ROZ modellen.

De prijs voor een “huurovereenkomst bedrijfsruimte” bedraagt: € 243,80 ex btw ( €295- incl btw )

Bestel een puntentelling

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Hierbij wordt een presentatie van de woning gemaakt om een zo aantrekkelijk mogelijke weergave te bieden. Vervolgens wordt de woning op alle relevante portal geplaatst zoals Pararius, Just landed, Xpatrentals enz.  Vervolgens verzorgen wij de bezichtigingen, de screening van de kandidaat hurders, het opstellen van de huurovereenkomst en het afhandelen van de huur- en borgbetaling.

De prijs voor “verhuurbemiddeling” bedraagt 8% van de jaarhuur

Meld vrijblijvend uw woning aan

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

Kandidaten die een bod doen op uw woning worden getoetst aan een aantal criteria, en worden tevens gescreend ( BKR, Experian, EDR en Focum ) Daarnaast vindt er een identiteitscontrole plaats waarbij de identiteitspapieren worden gecontroleerd op echtheid. Tenslotte wordt ook via de arbeidsovereen komst of werkgeversverklaring gecontroleerd op de persoon in kwestie ook echt werkzaam is bij het bedrijf dat hij/zij opgeeft.

De prijs voor een “screening” bedraagt: € 20,66 ex btw ( €25,- incl btw )

Bestel een screening

( Bent u reeds een relatie van ons? Dan gelden voor u voordeligere tarieven.
Neemt u hiervoor gerust even contact op via nummer: 020 545 6009 )

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Meest recente berichten